Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku

Przychody ze sprzedaży Grupy za I kwartał 2022 roku wyniosły 263 mln zł i były wyższe o 45% w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r. Segment podzespołów dla motoryzacji i komponentów odnotował największy wzrost przychodów – 146 mln zł, czyli o 35% rdr. Segment ten odpowiada za 55,7% przychodów Grupy. Bardzo dobra sprzedaż przełożyła się na osiągnięcie 41 mln zł EBITDA (wzrost ok. 42% rdr). W pierwszym kwartale 2022 roku, Grupa Mangata wypracował skonsolidowany zysk netto w wysokości 25 mln zł (wzrost o 52%), co stanowi rekordowy poziom w historii Holdingu.

Raport kwartalny QSr I 2022