Robotyzacja w polskim przemyśle

W opublikowanym 18 października 2018 corocznym raporcie Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR) czytamy, że sprzedaż robotów z roku na rok wciąż rośnie, a w ciągu zaledwie 12 miesięcy rynek powiększył się o 31%. Udział Polski w tym zjawisku jest jednak nieznaczny. Prezes Holdingu Mangata wyjasnia iż „bez systemów automatyzacji ciężko mówić obecnie o konkurencyjności danej firmy” więcej na:
https://www.magazynprzemyslowy.pl/zarzadzanie-i-rynek/Robotyzacja-w-polskim-przemysle,12518,1