Mangata rewiduje prognozy wyników

Holding podnosi tegoroczną prognozę wyniku netto do 67 mln zł z 56 mln zł prognozowanych wcześniej. Prognozowana EBITDA wzrasta do 125 mln zł ze 110 mln zł poprzednio. Przychody mają wynieść 765 mln zł wobec 730 mln zł zakładanych wcześniej (poprzednia zmiana prognozy  2.08.2021)

https://www.parkiet.com/Firmy/310289948-Mangata-rewiduje-prognozy-wynikow.html