Mangata podwyższa prognozy na ’21

Korzystne otoczenie rynkowe i dynamicznie rosnący popyt od drugiego kwartału 2021 w każdym z segmentów biznesowych, wzrost cen sprzedaży wynikający ze znaczącego wzrostu cen stali czy korzystny kurs euro – to kilka czynników mających wpływ na wzrost prognoz Holdingu.

Więcej na: https://mangata.com.pl/wp-content/uploads/rb_17_2021.pdf