Mangata Holding w I Q 2022 wypracowała 263 mln zł przychodów i 25 mln zł zysku netto. 3 czerwca  Mangata wypłaci dywidendę za 2021 rok

Mangata Holding, polska grupa przemysłowa, działająca w segmentach produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych, wypracowała 263 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co stanowi 45%-owy wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2021 r.

18 maja 2022 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mangata Holding zdecydowało o wypłacie dywidendy za rok 2021 na poziomie 4,80 PLN na jedną akcję, tj. łącznie 32 mln PLN. Dzień dywidendy ustalony został na 25.05.2022 r., dzień wypłaty dywidendy przypadnie na 03.06.2022 r.

https://automotivesuppliers.pl/pl/polska/mangata-holding-wypracowala-263-mln-zl-przychodow-i-25-mln-zl-zysku-netto-w-pierwszym-kwartale-2022-r