Mangata Holding S.A. współorganizatorem spotkania Loży Bielskiej Business Centre Club

W zeszły czwartek 21 kwietnia 2022 odbyło się poświąteczne spotkanie Bielskiej Loży BCC, którego współorganizatorem była spółka Mangata Holding S.A., natomiast Patronem Prezes Zarządu Leszek Jurasz.  Na spotkaniu była bardzo wysoka frekwencja. Wieczór umilił świetny koncert w wykonaniu artystki Kolina Violin Show.

Oprócz znakomitej kuchni i muzyki, spotkaniu towarzyszyły ciekawe rozmowy dotyczące bieżącej sytuacji w biznesie, w kulturze i samorządzie. Kanclerz Loży Bielskiej Janusz Szymura oficjalnie powitał dwóch nowych Członków Bartłomieja Dryje z firmy NEXT i Adama Miernika z firmy. Gośćmi specjalnymi byli Prezydent Miasta Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski, a także Dyrektor Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Witold Mazurkiewicz.

https://www.bcc.org.pl/spotkanie-lozy-bielskiej-bcc/

https://bielskirynek.pl/pl/12_biznes/3530_spotkanie-lozy-bielskiej-business-centre-club.html