Mangata Holding planuje w ciągu 2-3 lat przeznaczyć na akwizycje 100 mln zł

Perspektywy strategiczne Holdingu Mangata na lata 2021-2025 zakładają wykorzystanie potencjału produkcyjnego i dalszy rozwój grupy w horyzoncie najbliższych kliku lat z inwestycjami na poziomie 250–300 mln zł. Ten poziom inwestycji i realizacja projektów, jak m.in. wprowadzanie nowych produktów czy ekspansja geograficzna, powinny pozwolić naszej grupie sięgnąć 900 mln zł przychodów w 2025 roku, bez uwzględnienia potencjalnych akwizycji. Rentowność EBITDA przewidujemy na poziomie 14,5–15,5 proc., a rentowność netto 6,5-8,5 proc.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/news/all/info/3086712,mangata-holding-planuje-w-ciagu-2-3-lat-przeznaczyc-na-akwizycje-100-mln-zl–(wywiad)