Zygmunt Mrożek

Członek Rady Nadzorczej

Pan Zygmunt Mrożek rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Urządzeń Przemysłowych w Nysie i w Fabryce Armatur Głuchołazy. Od 1975 roku był dyrektorem Kłodzkiej Fabryki Urządzeń Technicznych (K.F.U.T.). Podczas ponad 26-letniego zarządzania fabryką, z sukcesem inicjował i nadzorował procesy działalności bieżącej i przekształceń własnościowych. W 1979 roku podjął decyzję o rozdzieleniu zakładu produkcji armatury i odlewni żeliwa, przenosząc tę drugą do Ścinawki Średniej, co umożliwiło zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu. W 1991 roku kierowana przez Zygmunta Mrożka spółka z państwowego przedsiębiorstwa przekształciła się w spółkę pracowniczą.

W latach 1991-2001 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Fabryki Armatury Przemysłowej ZETKAMA S.A. Współpracował z załogą identyfikując potrzebę dalszego rozwoju. W wyniku uzgodnionego wspólnie stanowiska, zarządzana przez niego Spółka zadecydowała w 1998 roku o wprowadzeniu do fabryki inwestora finansowego. Pozyskany kapitał przyczynił się do dalszego rozwoju firmy, w tym do modernizacji odlewni żeliwa w 2001 roku.

Pan Zygmunt Mrożek nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie prowadzi innej działalności, która jest konkurencyjna dla Spółki. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

Oświadczenie