Robert Czajkowski

Członek Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Wykształcenie:

Pan Robert Czajkowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie uzyskał tytuł Magistra Ekonomii (1997 – 2002). Jest absolwentem podyplomowych studiów Prawa Gospodarczego na  Akademii Ekonomicznej  w Poznaniu (2003 – 2004). W latach 2010 – 2011 ukończył Akademię Przywództwa Strategicznego w Harvard Business School.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Robert Czajkowski swoją karierę zawodową rozpoczynał w 2000 roku w firmie Gillette Poland S.A. w strukturach sprzedaży dywizji Oral-B/Braun w kanale farmaceutycznym. W latach 2002 – 2004 pracował w firmie PZ Cussons na stanowiskach Area Sales Managera, Area Operation Managara i finalnie Key Account Manager odpowiedzialnego za rozwój marek E, Luksja, Morning Fresh, Skrzat, Pollena, Kwiaty Polskie w kanale nowoczesnym. W latach 2005-2007 był Dyrektorem Sprzedaży w CENOS Sp. z o.o.
Pan Robert Czajkowski od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Good Food Products Sp. z o.o. W 2009 r. wspólnie z funduszem Avallon przeprowadził transakcję MBO nabycia udziałów Spółki od jej pierwotnych założycieli. W roku 2011 oraz 2015 przeprowadził kolejne transakcje sprzedaży większościowego pakietu udziałów Spółki w sektorze Private Equity na rzecz Funduszy Resource Partners oraz Hartenberg Holding.
Pan Robert Czajkowski w latach 2011 – 2016 był członkiem Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A., a w latach 2014 – 2016 Członkiem Rady Nadzorczej World Class Romania.
Pan Robert Czajkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie prowadzi innej działalności, która jest konkurencyjna dla Spółki. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Robert Czajkowski spełnia  kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Mangata Holding S.A.

Oświadczenie