Ireneusz Tomecki

Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Ireneusz Tomecki ukończył:
1999-2000 Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Studium Zarządzania i Marketingu według programu MBA.
1993-1994 Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku – Bankowość.
1991 Politechnikę Śląską w Gliwicach, Praca doktorska z zakresu zastosowania informatyki w zarządzaniu.
1984-1988 Politechnikę Śląską w Gliwicach – Wydział Górniczy, Specjalność Projektowanie i Budowa Kopalń.
1981-1984 Liceum Ogólnokształcące im. K. Miarki w Mikołowie.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

IX 2017 – nadal         Politechnika Śląska – Adiunkt
VII 2017 – nadal        CFO&Cofounder  iGrid Technology Sp z o.o
VI 2015 –  nadal        Cofounder Profildent S.C.
XII 2013-VI 2017        Zastępca prezesa ds. operacyjnych (COO) Famur S.A. w Katowicach
XII 2010-XII 2013      Wiceprezes zarządu (CSO) Famur S.A. w Katowicach
III 2010- XII 2010      Prezes zarządu PEMUG S.A. w Katowicach
II 2008 – II 2010        Dyrektor Finansowy – Famur S.A. w Katowicach
IV 2008 – VI 2008     Prezes Zarządu – Famur International Trade S.A. w Katowicach
I 2005 – III 2008        Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Katowicach
IX 2004 – XII 2004    Dyrektor Oddziału 1 PKO BP SA w Sosnowcu
IX 1997 – XI 2004       Dyrektor Oddziału Regionalnego w Katowicach– INVEST-BANK S.A.
VI 1997 – VIII 1997    Dyrektor Oddziału w Katowicach – INVEST-BANK S.A.
V 1993 – VIII 1997     Dyrektor Oddziału w Bielsku-Białej – INVEST-BANK S.A.
XI 1992 – VI 1996      Specjalista (0,125 etatu) – Bank Staropolski S.A.
VI 1992 – IV 1993       Kierownik Filii w Bielsku-Białej – INVEST-BANK S.A.
XI 1986 – II 1993       Laborant, Konstruktor, Asystent, Adiunkt – Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Organizacji i Zarządzania Zespół Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.

 

Pan Ireneusz Tomecki posiada doświadczenie zawodowe w obszarach:

  1. Finansów

Prowadzenie finansów spółek w tym spółek giełdowych oraz grup kapitałowych. Restrykcyjne prowadzenie finansów wraz z nowatorskimi w Polsce instrumentami finansowymi pozwoliło na wypracowanie zasad bezpiecznego i efektywnego zarządzania finansami spółek grupy kapitałowej Famur S.A.

  1. Business Development

Budowa team’ów sprzedażowych zarówno na rynku polskim jak światowym. Rozwój rynków sprzedaży Europa, Azja, Ameryka Północna i Południowa. Budowa sieci sprzedaży i sieci serwisowej. Negocjacje z kluczowymi klientami.

  1. Restrukturyzacji spółek przemysłowych

Restrukturyzacja aktywów i pasywów spółki. Tworzenie strategii. Optymalizacja działalności spółki lub zakładu. Integracja operacyjna w firmie wielozakładowej Przeprowadzenie zmian.

Pan Ireneusz Tomecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki jako wspólnik, nie jest członkiem organu spółki konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Oświadczenie