Marcin Knieć

Marcin Knieć – absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ukończył Wydział Zarządzania i Marketingu, Zarządzanie Zasobami Pracy, Magister ekonomii. Studia podyplomowa z Rachunkowości i Finansów odbyte w latach 2002 – 2003.

Od 2001 roku prowadzi własne biuro rachunkowe gdzie zarządza zespołem doświadczonych księgowych oraz pełni na zasadzie usługowej rolę głównego księgowego kilkudziesięciu podmiotów.

W latach 1993 – 2001 pracował na stanowisku głównego księgowego lub księgowego w spółkach oraz biurach rachunkowych.

Marcin Knieć jest zaangażowany w sferę rachunkowości w szeregu podmiotów o zróżnicowanym profilu. Odpowiadając za realizację polityki rachunkowej aktywnie uczestniczył w procesach przekształceń, połączeń oraz innego rodzaju reorganizacji jednostek różnej wielkości. Doradzał zarządom spółek w sferze bilansowej oraz koordynował wdrażanie efektywnych modeli rachunkowości zarządczej.

Oświadczenie