STRUKTURA AKCJONARIATU

AkcjonariuszLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów

Capital MBO spółka akcyjna
spółka komandytowa

4.406.723 66,00% 4.406.723 66,00%
Zygmunt Mrożek 369.000 5,86% 369.000 5,86%
Nationale Nederlanden OFE 424.432 6,36% 424.432 6,36%
Pozostali 1.476.699 21,78% 1.476.699 21,78%

Udział w kapitale zakładowym = udział w głosach na WZ | stan na: 08.08.2017