LESZEK JURASZ

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

KAZIMIERZ PRZEŁOMSKI

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy