MANGATA HOLDING S.A.

Cechowa 6/8
PL 43-300 Bielsko-Biała
T +48 33 475 20 08
F +48 33 475 20 09
biuro@mangata.com.pl

NIP 883 000 04 82
KRS 000084847
REGON 890501767
Kapitał zakładowy 1 335 370,80 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego