KALENDARIUM WYDARZEŃ 2017

20.09.2017
Dzień dywidendy 

27.09.2017
Dzień wypłaty dywidendy 

02.10.2017
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za 2017 r. Okres zamknięty (30 dni) od 2 września do 2 października 2017 r.

14.11.2017
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r. Okres zamknięty (30 dni) od 15 października do 14 listopada 2017 r.

21.03.2017
Opublikowanie rocznego raportu jednostkowego za 2016 r. oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r. Okres zamknięty (30 dni) od 19 lutego do 21 marca 2017 r.

15.05.2017
Opublikowanie rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 r. Okres zamknięty (30 dni ) od 15 kwietnia do 15 maja 2017 r.

30.06.2017

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy