10.12.2018 portal Magazyn Przemysłowy opublikował artykuł dotyczący sytuacji w Polskim przemyśle. W ostatnich latach polski jak i europejski przemysł dynamicznie się rozwija. Dwa pierwsze kwartały bieżącego roku były dla polskiego przemysłu korzystne. W marcu 2018 r. PMI wynosiło 53,70 pkt. Na początku czerwca indeks wzrósł do 54,20 pkt. 

„Branża przemysłowa korzystała z trendu wzrostu gospodarczego, który zgodnie z prawami ekonomii, przeistacza się obecnie w okres lekkiego spowolnienia. Sytuacja w gospodarce ma zawsze charakter sinusoidalny – tam gdzie notujemy wzrost, wkrótce będziemy musieli zanotować spadek. I takie chwilowe wyhamowanie spotykamy obecnie na naszym rodzimym rynku – jednak w dłuższej perspektywie czasu, możemy spodziewać się utrzymanie trendu wzrostowego”– uważa Leszek Jurasz, prezes zarządu Mangata Holding.

 Najprawdopodobniej nastąpi kolejny okres spowolnienia koniunktury. Potwierdza to październikowe PMI wynoszące 50,4 pkt. Według Leszka Jurasza zarządzającego Holdingiem MANGATA nie jest to jednak powód do nadmiernych obaw. Analizując historię cykli gospodarczych można spodziewać się, że obecny stan rzeczy potrwa do II kwartału 2019 r. Natomiast kolejne miesiące powinny upłynąć pod znakiem ponownego rozwoju branży przemysłowej.

Więcej na: https://www.magazynprzemyslowy.pl/aktualnosci/Polski-przemysl-powtarza-scenariusze-z-Zachodu,11572,1

 


24.08.2018 r. w Newseeku ukazał się artykuł „Rysy na metalu”. Holding Mangata - jeden z największych graczy w polskiej branży metalowej wyraźnie z wyższymi wynikami. Polski przemysł metalowy kwitnie. Przybywa jednak wyzwań, z którymi musi się zmierzyć. Brak rąk do pracy, koszty energii i protekcjonizm – to najważniejsze z nich.

Więcej na : http://www.newsweek.pl/biznes/przemysl-metalowy-w-polsce-problem-z-zatrudnieniem-i-koszty-produkcji,artykuly,431780,1.html


W najnowszym wydaniu magazynu FORBES opublikowane zostały sylwetki Spółek nominowanych do nagrody „Diamenty Forbesa 2017.”

Wśród nominowanych znalazła się Mangata Holding S.A. Spółka została scharakteryzowana w następujący sposób:

„Mangata Holding to jedna z największych i najlepiej rozwijających się korporacji branży przemysłowej w Polsce. Posiada know-how, zespół ekspertów i szerokie kompetencje zarządcze w przemyśle metalowym. Koncentruje się na spółkach przemysłowych, realizuje inwestycje, rozwijając portfel swoich produktów, jak również skalę i terytorium działania.”

Zachęcamy do zapoznania się ze Spółką nominowaną i odwiedzenia strony http://diamenty.forbes.pl/mangata-holding-dawniej-zetkama,artykuly,210244,1,1.html


W dniu 13 stycznia 2017 roku w Parkiecie ukazał się w wywiad z Prezesem Managata Holding S.A., panem Leszkiem Juraszem.

W artykule czytamy między innymi o aktualnej sytuacji w poszczególnych segmentach działalności oraz o tym co miało najistotniejszy wpływ na grudniową weryfikację prognozy w grupie.

Końcem lutego Holding planuje przedstawić prognozę wyników finansowych na 2017 rok. Jak możemy się dowiedzieć Prezes Grupy z optymizmem patrzy na sytuację w spółkach należących do segmentu motoryzacyjnego. Spółki tego segmentu w pełni wykorzystują swój potencjał, a nadchodzące miesiące wypełniać będą działania zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnej pod kątem kolejnych zamówień. Segment armatury przemysłowej w chwili obecnej cechuje stabilizacja. W segmencie elementów złącznych zakończył się trend spadkowy. Optymistyczne jest ożywienie jakie zapanowało na rynku niemieckim. Mangata Holding, a w szczególności Spółki liczą, że ożywienie na rynku polskim jest tylko kwestią czasu.

Prezes Jurasz zapytany o założenia strategii rozwoju Grupy w latach 2017-2020 pozostawił tą kwestię otwartą do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji dotyczącej kierunku strategii dla Grupy. Możliwe są kolejne akwizycje, nie wykluczył inwestowania w nowe technologie dla Spółek Grupy.

Prezes Jurasz zapytany o politykę dywidendy powiedział:

„Jeśli rada nadzorcza, w której zasiadają przedstawiciele głównych akcjonariuszy, zdecyduje się, że grupa powinna dalej rosnąć i przejmować lub intensywnie inwestować w rozwój organiczny, to siłą rzeczy potencjał wypłaty dywidend w najbliższych latach będzie niewielki. Trudno jednak definitywnie przesądzać, jaka będzie decyzja rady i szerzej – strategicznych akcjonariuszy.”

Rozmawiał Adam Roguski