24.08.2018 r. w Newseeku ukazał się artykuł „Rysy na metalu”. Holding Mangata - jeden z największych graczy w polskiej branży metalowej wyraźnie z wyższymi wynikami. Polski przemysł metalowy kwitnie. Przybywa jednak wyzwań, z którymi musi się zmierzyć. Brak rąk do pracy, koszty energii i protekcjonizm – to najważniejsze z nich.

Więcej na : http://www.newsweek.pl/biznes/przemysl-metalowy-w-polsce-problem-z-zatrudnieniem-i-koszty-produkcji,artykuly,431780,1.html


W dniu 13 stycznia 2017 roku w Parkiecie ukazał się w wywiad z Prezesem Managata Holding S.A., panem Leszkiem Juraszem.

W artykule czytamy między innymi o aktualnej sytuacji w poszczególnych segmentach działalności oraz o tym co miało najistotniejszy wpływ na grudniową weryfikację prognozy w grupie.

Końcem lutego Holding planuje przedstawić prognozę wyników finansowych na 2017 rok. Jak możemy się dowiedzieć Prezes Grupy z optymizmem patrzy na sytuację w spółkach należących do segmentu motoryzacyjnego. Spółki tego segmentu w pełni wykorzystują swój potencjał, a nadchodzące miesiące wypełniać będą działania zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnej pod kątem kolejnych zamówień. Segment armatury przemysłowej w chwili obecnej cechuje stabilizacja. W segmencie elementów złącznych zakończył się trend spadkowy. Optymistyczne jest ożywienie jakie zapanowało na rynku niemieckim. Mangata Holding, a w szczególności Spółki liczą, że ożywienie na rynku polskim jest tylko kwestią czasu.

Prezes Jurasz zapytany o założenia strategii rozwoju Grupy w latach 2017-2020 pozostawił tą kwestię otwartą do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji dotyczącej kierunku strategii dla Grupy. Możliwe są kolejne akwizycje, nie wykluczył inwestowania w nowe technologie dla Spółek Grupy.

Prezes Jurasz zapytany o politykę dywidendy powiedział:

„Jeśli rada nadzorcza, w której zasiadają przedstawiciele głównych akcjonariuszy, zdecyduje się, że grupa powinna dalej rosnąć i przejmować lub intensywnie inwestować w rozwój organiczny, to siłą rzeczy potencjał wypłaty dywidend w najbliższych latach będzie niewielki. Trudno jednak definitywnie przesądzać, jaka będzie decyzja rady i szerzej – strategicznych akcjonariuszy.”

Rozmawiał Adam Roguski


W najnowszym wydaniu magazynu FORBES opublikowane zostały sylwetki Spółek nominowanych do nagrody „Diamenty Forbesa 2017.”

Wśród nominowanych znalazła się Mangata Holding S.A. Spółka została scharakteryzowana w następujący sposób:

„Mangata Holding to jedna z największych i najlepiej rozwijających się korporacji branży przemysłowej w Polsce. Posiada know-how, zespół ekspertów i szerokie kompetencje zarządcze w przemyśle metalowym. Koncentruje się na spółkach przemysłowych, realizuje inwestycje, rozwijając portfel swoich produktów, jak również skalę i terytorium działania.”

Zachęcamy do zapoznania się ze Spółką nominowaną i odwiedzenia strony http://diamenty.forbes.pl/mangata-holding-dawniej-zetkama,artykuly,210244,1,1.html