W oczekiwaniu na nowe prognozy.

 

W dniu 21 stycznia 2018 w Parkiecie ukazał się artykuł wskazujący na Mangatę jako jedną z niewielu spółek na warszawskim parkiecie regularnie publikującą prognozy finansowe.  Z wywiadu przeprowadzonego z Prezesem Leszkiem Juraszem możemy dowiedzieć się jakie czynniki decydują o dzieleniu się informacją o planowanych wynikach:  „Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2005 r. i od tego czasu systematycznie publikuje prognozy. Nasza strategia oparta jest na planowaniu długoterminowym. Jeżeli ryzyko jest relatywnie niskie, a informacja ta jest potrzebna inwestorom, to dzielimy się prognozami. Prognoza krótkoterminowa (na 12 miesięcy) odnosi się do planu kroczącego, pracujemy na budżetach rocznych i w takim cyklu informujmy rynek. Prognozy te są wynikiem pracy wykwalifikowanego zespołu z dużym doświadczeniem w branży przemysłowej. Publikując prognozy, chcemy przekazać naszym akcjonariuszom, że mamy pełną świadomość prowadzonego biznesu, jego negatywnych i pozytywnych konsekwencji.”

Więcej na http://www.parkiet.com/Analizy/301219993-Spolki-z-GPW-W-oczekiwaniu-na-nowe-prognozy.html 

Autor Kamil Majcher