Mangata może zainwestować do 2020r. nawet blisko 330 mln zł.

Po konferencji prasowej poświęconej omówieniu wyników rocznych za 2016 rok i dalszych perspektyw dla Holdingu, pojawiło się kilka informacji prasowych informujących o planach działania Spółki Mangata Holding S.A.

Z Informacji przygotowanej przez PAP Biznes możemy dowiedzieć się między innymi o planach inwestycyjnych Spółki do roku 2020, bieżących wynikach finansowych grupy oraz prognozowanych wynikach na najbliższe lata.

Jak powiedział Prezes Leszek Jurasz „ Planowane na ten rok nakłady inwestycyjne wyniosą 67,8 mln zł”. W tym 34,1 mln zł przewidzianych jest do segmentu podzespołów dla motoryzacji i komponentów; 23,7 mln zł do segmentu automatyka przemysłowa i armatura; a 8,7 mln zł do segmentu elementów złącznych.  Odrębnym zagadnieniem jest inwestycja w odlewnię , do tej pory nie zapadała jeszcze ostateczna decyzja w tej kwestii.

W kolejnej części artykułu możemy zapoznać się z opublikowanymi wynikami finansowymi oraz prognozą wyników Spółki do roku 2020. Możemy przeczytać między innymi, że w roku 2020 Mangata zakłada wzrost sprzedaży do 775 mln zł (z 633 mln zł prognozowanych na ten rok), rentowność EBITDA w roku 2020 osiągnie poziom 19%. Dowiemy się również o planowanych wydatkach na inwestycje – 123 mln zł Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne, wielkość inwestycji rozwojowo-projektowych szacuje się między 95 a 125 mln zł, ewentualna modernizacja odlewni to inwestycja rzędu 60-80 mln zł. Poziom wydatków inwestycyjnych Spółki w latach 2017-2020 to wartości rzędu 278 a 328 mln zł. Wartości te nie uwzględniają akwizycji, których jak możemy dowiedzieć się z dalszej części artykułu, Spółka nie wyklucza.

W 2016 roku zysk netto grupy wzrósł do 45 mln zł (z 31,9 mln zł w roku ubiegłym), EBITDA wyniósł 80 mln (w roku 2015 był na poziomie 51,6 mln zł), przychody wzrosły z 377,1 mln zł w roku 2015 do 568,3 mln zł. Sprzedaż poszczególnych segmentów kształtowała się na następujących poziomach: motoryzacja i komponenty – 286,4 mln zł (87,6 mln zł w roku 2015), armatura i automatyka przemysłowa 154,6 mln zł (spadek w porównaniu do roku 2015 z poziomu 160,1 mln zł), segment elementów złącznych również zanotował spadek sprzedaży ze 129,3 mln zł w roku 2015 na 126,2 mln zł w roku 2016.

Prezes Leszek Jurasz wypowiedział się nt. dywidendy: „Gdyby nie było akwizycji i rozwijalibyśmy się tylko organicznie, wypłata dywidendy byłaby możliwa. Ale chcemy nadal rozwijać grupę.” Dodał także „uważamy, że kolejne wyjście akwizycyjne pozwoliłoby przekroczyć 1 mld zł obrotów w perspektywie roku 2020”.

Autor Monika Borkowska