Mangata rozważa inwestycję w nową odlewnię za 120 mln zł, dywidenda na poziomie z 2017 r.

 

05.04.2018 roku bnkier.pl tuz po konferencji wynikowej opublikował artykuł dotyczący wyników Mangata w m2017 roku oraz prognoz i planów na 2018 rok. Poinformowano iż MANGATA w 2018 r. przeznaczy na inwestycje 75,2 mln zł. Dodatkowo spółka czeka na zgodę rady nadzorczej na budowę nowej odlewni za 100-120 mln zł. Prezes holdingu Leszek Jurasz poinformował, że rekomendacja zarządu dotycząca dywidendy za '17 będzie zbliżona do ubiegłorocznej, kiedy stopa dywidendy wyniosła 5 proc.

Zgodnie z prognozą zarządu, w 2018 roku przychody grupy Mangata mają wzrosnąć o 12,5 proc., do 694,4 mln zł. EBITDA zwiększy się o 18,8 proc. i wyniesie 98,3 mln zł, a zysk netto spółka chce poprawić o 25,1 proc., do 51,4 mln zł.

Więcej https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mangata-rozwaza-inwestycje-w-nowa-odlewnie-za-120-mln-zl-dywidenda-na-poziomie-z-2017-r-7581727.html