Dziewięciokrotny wzrost wartości. To polski potentat metalowy.

W dniu 17 maja 2017 roku w Forbes ukazał się artykuł określający Mangatę Holding jako „polskiego potentata metalowego”.

W artykule przedstawione są najważniejsze wydarzenia historyczne mające duży wpływ na obecną sytuację w spółce min.

Dowiedzieć się możemy również o planach na przyszłość. Jak powiedział Prezes Mangata Holding Leszek Jurasz „Inwestujemy w technologie, nowe maszyny i urządzenia. Planujemy szereg działań o charakterze inwestycyjnym w segmencie automatyki i armatury przemysłowej. W segmencie automotive jesteśmy w trakcie uruchamiania dużych projektów dla nowych linii produktowych, widzimy tutaj sporą perspektywę rozwoju i wzrosty. W segmencie elementów złącznych realizujemy kilkuletni plan inwestycji w nowe maszyny i produkty  na rynkach. W perspektywie do 2020 roku przewidujemy, że obroty całej  grupy przekroczą 750 mln zł”

Więcej informacji na https://www.forbes.pl/diamenty/2017/mangata-dawniej-zetkama-polski-potentat-metalowy/whn6lk8 

Autor: Marek Muszyński