Po konferencji prasowej poświęconej omówieniu wyników rocznych za 2016 rok i dalszych perspektyw dla Holdingu, pojawiło się kilka informacji prasowych informujących o planach działania Spółki Mangata Holding S.A.

Z Informacji przygotowanej przez PAP Biznes możemy dowiedzieć się między innymi o planach inwestycyjnych Spółki do roku 2020, bieżących wynikach finansowych grupy oraz prognozowanych wynikach na najbliższe lata.

Jak powiedział Prezes Leszek Jurasz „ Planowane na ten rok nakłady inwestycyjne wyniosą 67,8 mln zł”. W tym 34,1 mln zł przewidzianych jest do segmentu podzespołów dla motoryzacji i komponentów; 23,7 mln zł do segmentu automatyka przemysłowa i armatura; a 8,7 mln zł do segmentu elementów złącznych.  Odrębnym zagadnieniem jest inwestycja w odlewnię , do tej pory nie zapadała jeszcze ostateczna decyzja w tej kwestii.

W kolejnej części artykułu możemy zapoznać się z opublikowanymi wynikami finansowymi oraz prognozą wyników Spółki do roku 2020. Możemy przeczytać między innymi, że w roku 2020 Mangata zakłada wzrost sprzedaży do 775 mln zł (z 633 mln zł prognozowanych na ten rok), rentowność EBITDA w roku 2020 osiągnie poziom 19%. Dowiemy się również o planowanych wydatkach na inwestycje – 123 mln zł Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje odtworzeniowo-modernizacyjne, wielkość inwestycji rozwojowo-projektowych szacuje się między 95 a 125 mln zł, ewentualna modernizacja odlewni to inwestycja rzędu 60-80 mln zł. Poziom wydatków inwestycyjnych Spółki w latach 2017-2020 to wartości rzędu 278 a 328 mln zł. Wartości te nie uwzględniają akwizycji, których jak możemy dowiedzieć się z dalszej części artykułu, Spółka nie wyklucza.

W 2016 roku zysk netto grupy wzrósł do 45 mln zł (z 31,9 mln zł w roku ubiegłym), EBITDA wyniósł 80 mln (w roku 2015 był na poziomie 51,6 mln zł), przychody wzrosły z 377,1 mln zł w roku 2015 do 568,3 mln zł. Sprzedaż poszczególnych segmentów kształtowała się na następujących poziomach: motoryzacja i komponenty – 286,4 mln zł (87,6 mln zł w roku 2015), armatura i automatyka przemysłowa 154,6 mln zł (spadek w porównaniu do roku 2015 z poziomu 160,1 mln zł), segment elementów złącznych również zanotował spadek sprzedaży ze 129,3 mln zł w roku 2015 na 126,2 mln zł w roku 2016.

Prezes Leszek Jurasz wypowiedział się nt. dywidendy: „Gdyby nie było akwizycji i rozwijalibyśmy się tylko organicznie, wypłata dywidendy byłaby możliwa. Ale chcemy nadal rozwijać grupę.” Dodał także „uważamy, że kolejne wyjście akwizycyjne pozwoliłoby przekroczyć 1 mld zł obrotów w perspektywie roku 2020”.

Autor Monika Borkowska


„PAP Biznes”, napisał o planach związanych z potencjalną inwestycją w działalność odlewniczą.

Jak powiedział Prezes Mangata Holding Leszek Jurasz „Przygotowujemy strategię dla działalności odlewniczej. Nasza obecna odlewnia, o mocach produkcyjnych 9 tys ton rocznie, ma już 16 lat, jest przepracowana i technologicznie nie odpowiada dzisiejszym standardom.” Dlatego też Spółka rozpatruje różne scenariusze, Prezes wskazał 3: modernizację zakładu; budowę nowej odlewni albo znalezienie partnera strategicznego w zakresie odlewnictwa.

„Szacunkowa wartość inwestycji to 60-80 mln zł” ocenił Prezes Jurasz. Dodał również, że po inwestycji sprzedaż segmentu odlewniczego mogłaby wynieść około 100 mln zł. Zaznaczył ,że chodzi o zakład odlewów żeliwnych i staliwnych.

„W pierwszym półroczu bieżącego roku taka decyzja musi zapaść. Sama realizacja inwestycji zajęłaby, od półtora roku do dwóch lat” poinformował Prezes Jurasz.

Jak dowiadujemy się z treści art. przytoczona kwota nie została uwzględniona w planach inwestycyjnych Spółki. Na chwile obecną nie została jeszcze zaakceptowana ostateczna decyzja w tej sprawie.

Jak dowiadujemy się z art. Grupa rozważa budowanie kompetencji grupy w odlewnictwie aluminium. „Byłby to dobry kierunek rozwoju. Ale to jest już zupełnie inny projekt, tego zagadnienia nie mamy ujętego w naszym planie” powiedział Jurasz.

Obecnie działalność grupy koncentruje się wokół produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych.

Autor Monika Borkowska


W dniu 13 stycznia 2017 roku w Parkiecie ukazał się w wywiad z Prezesem Managata Holding S.A., panem Leszkiem Juraszem.

W artykule czytamy między innymi o aktualnej sytuacji w poszczególnych segmentach działalności oraz o tym co miało najistotniejszy wpływ na grudniową weryfikację prognozy w grupie.

Końcem lutego Holding planuje przedstawić prognozę wyników finansowych na 2017 rok. Jak możemy się dowiedzieć Prezes Grupy z optymizmem patrzy na sytuację w spółkach należących do segmentu motoryzacyjnego. Spółki tego segmentu w pełni wykorzystują swój potencjał, a nadchodzące miesiące wypełniać będą działania zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnej pod kątem kolejnych zamówień. Segment armatury przemysłowej w chwili obecnej cechuje stabilizacja. W segmencie elementów złącznych zakończył się trend spadkowy. Optymistyczne jest ożywienie jakie zapanowało na rynku niemieckim. Mangata Holding, a w szczególności Spółki liczą, że ożywienie na rynku polskim jest tylko kwestią czasu.

Prezes Jurasz zapytany o założenia strategii rozwoju Grupy w latach 2017-2020 pozostawił tą kwestię otwartą do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji dotyczącej kierunku strategii dla Grupy. Możliwe są kolejne akwizycje, nie wykluczył inwestowania w nowe technologie dla Spółek Grupy.

Prezes Jurasz zapytany o politykę dywidendy powiedział:

„Jeśli rada nadzorcza, w której zasiadają przedstawiciele głównych akcjonariuszy, zdecyduje się, że grupa powinna dalej rosnąć i przejmować lub intensywnie inwestować w rozwój organiczny, to siłą rzeczy potencjał wypłaty dywidend w najbliższych latach będzie niewielki. Trudno jednak definitywnie przesądzać, jaka będzie decyzja rady i szerzej – strategicznych akcjonariuszy.”

Rozmawiał Adam Roguski


W najnowszym wydaniu magazynu FORBES opublikowane zostały sylwetki Spółek nominowanych do nagrody „Diamenty Forbesa 2017.”

Wśród nominowanych znalazła się Mangata Holding S.A. Spółka została scharakteryzowana w następujący sposób:

„Mangata Holding to jedna z największych i najlepiej rozwijających się korporacji branży przemysłowej w Polsce. Posiada know-how, zespół ekspertów i szerokie kompetencje zarządcze w przemyśle metalowym. Koncentruje się na spółkach przemysłowych, realizuje inwestycje, rozwijając portfel swoich produktów, jak również skalę i terytorium działania.”

Zachęcamy do zapoznania się ze Spółką nominowaną i odwiedzenia strony http://diamenty.forbes.pl/mangata-holding-dawniej-zetkama,artykuly,210244,1,1.html


28.09.2016 roku parkiet opublikował artykuł z którego dowiadujemy się, że nastąpiła oficjalna zmiana nazwy spółki . Mangata Holding pracuje nad strategią rozwoju grupy na lata 2017-2020. Prezes Zarządu zapowiedział, że prawdopodobnie w I kwartale przyszłego roku zostaną   pokazane inwestorom główne jej założenia, przy okazji publikacji prognoz finansowych na 2017 r. Na tym etapie Prezes nie chce spekulować jaki poziom przychodów jest możliwy do osiągniecia. Dodał że 750 mln zł to pułap, jaki grupa może wypracować w najbliższych latach w obecnym kształcie.

IV kwartał Grupa poświęci jeszcze na pracę ze spółkami portfelowymi. W I kwartale przyszłego roku nastąpi koncentracja na kolejnych przejęciach. - powiedział Prezes Leszek Jurasz

Mamy na biurku kilka potencjalnych projektów, cały czas rozglądamy się po rynku. Interesują nas spółki z segmentu armatury przemysłowej, segmentu motoryzacyjnego czy odlewniczego z ekspozycją na automotive. Optymalne byłoby przejmowanie firm z przychodami rzędu 50-100 mln zł. Interesuje nas rynek krajowy. Ewentualne inwestycje kapitałowe za granicą będą raczej „pomocnicze” dla działalności produkcyjnej w Polsce. – dodał Prezes

Do tej pory spółka tylko raz wypłacała dywidendę. Akcjonariusze strategiczni są za dalszym rozwijaniem grupy i tym samym zwiększaniem jej wartości. Jeśli mamy utrzymać tempo rozwoju i przejmować duże podmioty, to naturalnie miejsca na dywidendę jest mało. Podsumował Prezes Jurasz

Autor artykułu dodaje że systematyczna rozbudowa grupy ma realne przełażenie na wzrost wartości akcji. Tylko w ostatnim roku nastąpił wzrost wartości akcji o 80 %. Jest to efekt ostatnich przejęć Kuźni Polskiej i Masterformu. ZETKAMA dotychczas kojarzona głównie z armaturą przemysłową rozwija segment motoryzacyjny , który stał się motorem dla grupy .

Autor: Adam Roguski