„PAP Biznes”, napisał o planach związanych z potencjalną inwestycją w działalność odlewniczą.

Jak powiedział Prezes Mangata Holding Leszek Jurasz „Przygotowujemy strategię dla działalności odlewniczej. Nasza obecna odlewnia, o mocach produkcyjnych 9 tys ton rocznie, ma już 16 lat, jest przepracowana i technologicznie nie odpowiada dzisiejszym standardom.” Dlatego też Spółka rozpatruje różne scenariusze, Prezes wskazał 3: modernizację zakładu; budowę nowej odlewni albo znalezienie partnera strategicznego w zakresie odlewnictwa.

„Szacunkowa wartość inwestycji to 60-80 mln zł” ocenił Prezes Jurasz. Dodał również, że po inwestycji sprzedaż segmentu odlewniczego mogłaby wynieść około 100 mln zł. Zaznaczył ,że chodzi o zakład odlewów żeliwnych i staliwnych.

„W pierwszym półroczu bieżącego roku taka decyzja musi zapaść. Sama realizacja inwestycji zajęłaby, od półtora roku do dwóch lat” poinformował Prezes Jurasz.

Jak dowiadujemy się z treści art. przytoczona kwota nie została uwzględniona w planach inwestycyjnych Spółki. Na chwile obecną nie została jeszcze zaakceptowana ostateczna decyzja w tej sprawie.

Jak dowiadujemy się z art. Grupa rozważa budowanie kompetencji grupy w odlewnictwie aluminium. „Byłby to dobry kierunek rozwoju. Ale to jest już zupełnie inny projekt, tego zagadnienia nie mamy ujętego w naszym planie” powiedział Jurasz.

Obecnie działalność grupy koncentruje się wokół produkcji: podzespołów dla motoryzacji i komponentów, armatury i automatyki przemysłowej oraz elementów złącznych.

Autor Monika Borkowska


W najnowszym wydaniu magazynu FORBES opublikowane zostały sylwetki Spółek nominowanych do nagrody „Diamenty Forbesa 2017.”

Wśród nominowanych znalazła się Mangata Holding S.A. Spółka została scharakteryzowana w następujący sposób:

„Mangata Holding to jedna z największych i najlepiej rozwijających się korporacji branży przemysłowej w Polsce. Posiada know-how, zespół ekspertów i szerokie kompetencje zarządcze w przemyśle metalowym. Koncentruje się na spółkach przemysłowych, realizuje inwestycje, rozwijając portfel swoich produktów, jak również skalę i terytorium działania.”

Zachęcamy do zapoznania się ze Spółką nominowaną i odwiedzenia strony http://diamenty.forbes.pl/mangata-holding-dawniej-zetkama,artykuly,210244,1,1.html


28.09.2016 roku parkiet opublikował artykuł z którego dowiadujemy się, że nastąpiła oficjalna zmiana nazwy spółki . Mangata Holding pracuje nad strategią rozwoju grupy na lata 2017-2020. Prezes Zarządu zapowiedział, że prawdopodobnie w I kwartale przyszłego roku zostaną   pokazane inwestorom główne jej założenia, przy okazji publikacji prognoz finansowych na 2017 r. Na tym etapie Prezes nie chce spekulować jaki poziom przychodów jest możliwy do osiągniecia. Dodał że 750 mln zł to pułap, jaki grupa może wypracować w najbliższych latach w obecnym kształcie.

IV kwartał Grupa poświęci jeszcze na pracę ze spółkami portfelowymi. W I kwartale przyszłego roku nastąpi koncentracja na kolejnych przejęciach. - powiedział Prezes Leszek Jurasz

Mamy na biurku kilka potencjalnych projektów, cały czas rozglądamy się po rynku. Interesują nas spółki z segmentu armatury przemysłowej, segmentu motoryzacyjnego czy odlewniczego z ekspozycją na automotive. Optymalne byłoby przejmowanie firm z przychodami rzędu 50-100 mln zł. Interesuje nas rynek krajowy. Ewentualne inwestycje kapitałowe za granicą będą raczej „pomocnicze” dla działalności produkcyjnej w Polsce. – dodał Prezes

Do tej pory spółka tylko raz wypłacała dywidendę. Akcjonariusze strategiczni są za dalszym rozwijaniem grupy i tym samym zwiększaniem jej wartości. Jeśli mamy utrzymać tempo rozwoju i przejmować duże podmioty, to naturalnie miejsca na dywidendę jest mało. Podsumował Prezes Jurasz

Autor artykułu dodaje że systematyczna rozbudowa grupy ma realne przełażenie na wzrost wartości akcji. Tylko w ostatnim roku nastąpił wzrost wartości akcji o 80 %. Jest to efekt ostatnich przejęć Kuźni Polskiej i Masterformu. ZETKAMA dotychczas kojarzona głównie z armaturą przemysłową rozwija segment motoryzacyjny , który stał się motorem dla grupy .

Autor: Adam Roguski


W dniu 13 stycznia 2017 roku w Parkiecie ukazał się w wywiad z Prezesem Managata Holding S.A., panem Leszkiem Juraszem.

W artykule czytamy między innymi o aktualnej sytuacji w poszczególnych segmentach działalności oraz o tym co miało najistotniejszy wpływ na grudniową weryfikację prognozy w grupie.

Końcem lutego Holding planuje przedstawić prognozę wyników finansowych na 2017 rok. Jak możemy się dowiedzieć Prezes Grupy z optymizmem patrzy na sytuację w spółkach należących do segmentu motoryzacyjnego. Spółki tego segmentu w pełni wykorzystują swój potencjał, a nadchodzące miesiące wypełniać będą działania zmierzające do zwiększenia mocy produkcyjnej pod kątem kolejnych zamówień. Segment armatury przemysłowej w chwili obecnej cechuje stabilizacja. W segmencie elementów złącznych zakończył się trend spadkowy. Optymistyczne jest ożywienie jakie zapanowało na rynku niemieckim. Mangata Holding, a w szczególności Spółki liczą, że ożywienie na rynku polskim jest tylko kwestią czasu.

Prezes Jurasz zapytany o założenia strategii rozwoju Grupy w latach 2017-2020 pozostawił tą kwestię otwartą do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji dotyczącej kierunku strategii dla Grupy. Możliwe są kolejne akwizycje, nie wykluczył inwestowania w nowe technologie dla Spółek Grupy.

Prezes Jurasz zapytany o politykę dywidendy powiedział:

„Jeśli rada nadzorcza, w której zasiadają przedstawiciele głównych akcjonariuszy, zdecyduje się, że grupa powinna dalej rosnąć i przejmować lub intensywnie inwestować w rozwój organiczny, to siłą rzeczy potencjał wypłaty dywidend w najbliższych latach będzie niewielki. Trudno jednak definitywnie przesądzać, jaka będzie decyzja rady i szerzej – strategicznych akcjonariuszy.”

Rozmawiał Adam Roguski


W  dniu  29.08.2016  Rzeczpospolita  opublikowała  artykuł,  będący  podsumowaniem  konferencji zorganizowanej  przez  ZETKAMA  S.A.,  podczas  której  przedstawiono  wyniki  działalności  Spółki  po pierwszym półroczu oraz przedstawiono koncepcję dalszego rozwoju ZETKAMA S.A.
Z artykułu dowiemy się m.in., że przychody Grupy w I połowie roku 2016  wzrosły o 79% osiągając poziom 298 mln zł, o 105% zwiększy się skonsolidowany zysk – wzrost prawie o 36 mln zł, a czysty zarobek osiągnął wielkość niemal 30 mln zł – wzrost  o 121%. Szacuje się, że holding może osiągnąć roczne przychody na poziomie 750 mln zł. Porównując  wyniki osiągnięte po 6 miesiącach Grupa była dokładnie  w  połowie    wykonania  rocznej  prognozy  finansowej.  Autor  przypomina,  że  prognoza przychodów to 592 mln zł, czysty zarobek prognozowany jest na poziomie 58,7 mln zł.  Z przytoczonych słów Prezesa Jurasza dowiadujemy się, że Spółka nie widzi większych zagrożeń dla realizacji  całorocznej  prognozy.  Dobra  koniunktura rynku  motoryzacyjnego  pozytywnie  wpływa  na wyniki osiągane przez ten segment Grupy. Teraz Spółka planuje powrócić do analizowania nowych projektów akwizycyjnych.  
W  tekście  znajdziemy  równie  informacje  dotyczące  zmian  w  nazwie  Spółki,  która  po  zakończeniu procesu rejestracyjnego będzie działała pod nazwą MANGATA HODING. Ostatnim elementem procesu reorganizacji będzie rebranding.